Saturday Apr 23, 2022

Fakultet Essä: Marie Curie – en symbol för delad kunskap

Maire Curie och hennes man Pierre Curie upptäckte två nya grundämnen, polonium och radium. De tog också fram en metod för att kunna utvinna radium, en metod som de valde att inte ta patent på. Det här bidrog till bilden av namnet Curie som symbol för att kunskap ska vara öppen och delas.

I början av 1920-talet var Maire Curie en världskändis. Tillsammans med Albert Einstein stod hon i en särställning som vetenskapscelebritet. Hon uppskattade inte alltid kändisskapet men förstod mycket väl värdet av sitt namn. Mot slutet av sitt liv förvaltade och kontrollerade hon därför namnet Curie som ett slags varumärke, som ett namn som behövde skyddas, just för att behålla det värde som namnet representerade.

Fakultet Essä - en podcast från Linköpings universitet där forskare läser sina egna texter och du får veta mer om ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är nära, trovärdigt, intressant och ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter – var och när du vill.

Inläsning: Eva Hemmungs Wirtén, professor vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier vid Linköpings universitet.

Programledare: Annelie Norberg
Producent, klipp, mix och textbearbetning: Therese Eriksson
Projektledare: Jenny Ahlgren

Signaturmusik: Funkysuspense av Bensound
Musik i avsnittet: Epidemic Sound

-

Fler podcasts från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320