Fakultet

Fakultet är en podcast från Linköpings universitet som lägger fokus på forskning som vill påverka dig och din vardag.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Oct 06, 2023

Köer och brist på resurser inom sjukvården gör att vissa patienter behöver prioriteras framför andra. Hör Fakultet om etiska avvägningar, svåra prioriteringar och hur vården – och samhället – klarar balansakten att välja och välja bort.
”Under och efter pandemin är det enklare att ta den här diskussionen. Vi kan inte göra allt för alla samtidigt – och då måste vi välja bort eller göra vissa saker senare.”
Hör Erik Gustavsson, lektor i tillämpad etik, vid Linköpings universitet om vad det är som ska ha betydelse när vården behöver välja. Han är också verksam vid det nationella prioriteringscentrum som stöttar Sveriges regioner, kommuner och myndigheter i sitt prioriteringsarbete.
Medverkande:
Erik Gustavsson, lektor i tillämpad etik, LiU
Sara Jilldell
--
Producent: Annelie Norberg
Inslagsproducenter: Ellinor Hollertz och Saga Brobäck Alnehill
Slutmix av Mattias Edborg
Vinjettmusik från Bensound
Projektledning av Per Thelaus
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Friday Sep 29, 2023

Fakultet om Den pedofila blicken, det vill säga om de begränsningar vi skapar för oss själva i samspelet med barn – för att inte riskera att dömas ut som pedofiler. Vad går barnen miste om när vi inte längre vågar trösta, ta upp i famnen – utan att känna blickarna bränna i ryggen?
”Den pedofila blicken betyder inte att man är en pedofil. Och det betyder inte att det ens behöver vara en man. Det behöver inte ens vara en vuxen som tittar med en pedofil blick.  Utan det är mer en blick när vi tittar på varandra och misstänkliggör.”
Hör Anna Sparrman, professor vid institutionen för Tema barn på Linköpings universitet. Hon forskar om bilden av det nakna eller halvnakna barnet i konst, media och populärkultur.  Och hur vuxnas syn på barns nakenhet uppfattas idag.
Medverkande
Anna Sparrman, professor Tema barn, LiU
Johanna Gårdare, SVT
Susanne Osten, regissör
Alexander Strömberg, barnskötare
Jesper Loeld, fd barnskötare och fritidslärare
--
Producent: Annelie Norberg
Inslagsproducenter: Natalie Wallstenius, Lovisa Palmqvist, Elliott Larsson, Ronja Isaksson och Klara Bergh
Slutmix av Mattias Edborg
Vinjettmusik från Bensound
Projektledning av Per Thelaus
Klipp ur: SVT, SR, DR, föreställningen Jösses flickor och filmatisering av Astrid Lindgrens Madicken
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Friday Sep 22, 2023

Det finns många skräckscenarier, dystopier och farhågor om vad AI och utvecklingen kommer att göra med oss. Kommer AI utplåna oss, ta våra jobb, ge auktoritära regimer ännu fler möjligheter att förfalska kunskap eller möjliggöra mer fusk till exempel? Eller kan AI lösa vår kompetensbrist, effektivisera vår sjukvård och faktiskt hjälpa oss bli bättre problemlösare?
"I stället för att 50% av alla jobb försvinner, som vissa rapporter menat, så kommer det bli så att alla jobb förändras i någon mening. Det är en naturlig del i utvecklingen och en ständig förändring som pågår."
Hör Fredrik Heintz, professor i Datavetenskap vid Linköpings universitet, och en av Sveriges mest namnkunniga AI-forskare, om artificiell intelligens, AI och den tekniska utvecklingen som vi står inför, eller som vi faktiskt redan är mitt uppe i.
Medverkande:
Fredrik Heintz, professor Datavetenskap LiU
Mattias Edborg, skribent och podcastproducent 
--
Producent: Annelie Norberg
Slutmix av Mattias Edborg
Vinjett från Bensound
Projektledning av Per Thelaus
Klipp ur SR, Steven F. Allen – Audiomirage, Jay_You, News jingle
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Friday Sep 15, 2023

Fakultet om att återanvända, återbruka miljöer, platser och byggnader med ett förflutet. Platser som säger oss någonting om det som varit. Hur någon levt och bott och arbetat – och tänkt. Det handlar också om framtiden förstås – som kanske är lite extra viktig att fundera över just nu. Vi testar bland annat nystekt muterad strömming från Forsmarks kylvatten.
”De som arbetar på Kärnkraftverket och de som bor i lokalsamhället är inte oroliga. De känner inte det här obehaget. Där är det en slags normalisering.”
Medverkar i avsnittet gör Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hennes forskning kan kopplas till hur det moderna samhället förändras. Ett samhälle där vissa verksamheter blir över eller blir föråldrade på olika sätt.
Medverkande:
Anna Storm, professor i Teknik och social förändring, LiU
Melker Becker, TV-producent
Carl Johan Eriksson och Karin Willén, konstnärer
--
Producent: Annelie Norberg
Inslagsproducenter: Natalie Wallstenius och Lovisa Palmqvist
Slutmix av Mattias Edborg
Vinjett från Bensound
Projektledning av Per Thelaus
Klipp ur SVT
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Friday Sep 08, 2023

Det kan vara svårt att som förälder komma till ett nytt land med helt andra värderingar och en helt annan barnsyn än i det gamla landet. Det blir en krock när de här båda världarna möts. Vi hör närpoliser, socialsekreterare och föräldrar, samt besöker ett föräldramöte på Rinkebyskolan som slutar i ett lätt kaos.
”Vissa föräldrar har väldigt positiva erfarenheter – men för andra är Socialtjänsten ett troll. När föräldrarna, oavsett bakgrund, hör ordet Socialtjänsten så tänker de direkt på omhändertagna barn. Många känner inte till frivilliga insatser och förebyggande arbete.”
Hör Rudeina Mkdad, forskare i etnicitet och migration vid Linköpings universitet om hennes forskning kring hur familjecentralerna kan brygga över den misstro som ofta råder mellan föräldrar med muslimsk bakgrund som flyttat hit till Sverige. Hon har under flera år intervjuat socionomer och socialsekreterare, barnmorskor, förskollärare – och föräldrar.
Medverkande:
Rudeina Mkdad, forskare vid avdelningen Migration, etnicitet och samhälle, LiU
Rissa Seidou, områdespolis Järva Stockholm
Jonas Lindholm, områdespolis Järva Stockholm
Föräldrar, lärare, rektorer och socialtjänst i Rinkeby, Stockholm
Familjecentralen Tannefors, Linköping
--
Producent: Annelie Norberg
Inslagsproducenter: Alexandra Rivera Jaktlund och Zakarias Andersson
Slutmix av Mattias Edborg
Vinjettmusik från Bensound
Projektledning av Per Thelaus
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Friday Sep 01, 2023

Den 8 september släpper vi det första avsnittet av Fakultet som denna säsong består av fem avsnitt. Vi kommer bland annat ta upp den pedofila blicken, prioriteringar inom sjukvården, möjligheter och risker med AI samt föräldraskap och bristen på tillit mellan utsatta föräldrar och myndigheter.
Fakultet är vetenskapspodden som vill berätta något nytt om den värld vi lever i och de utmaningar vi står inför. Podden rustar dig med insikt och kunskap genom forskarens erfarenhet och berättelser från dem som direkt berörs.
Glöm inte att följa Fakultet i din podcastspelare så hamnar de nya avsnitten direkt i din mobil och lämna gärna ett betyg i Apple Podcaster eller Spotify så fler hittar podcasten.
--
Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Saturday Apr 30, 2022

Vad innebär det att läsa en översättning - och att översätta den? Det är inte bara att översätta ord från det ena språket till det andra, hänsyn behöver också tas till kulturerna som verket översätts mellan. Vilka normer finns?
Översättaren har en komplicerad uppgift när en språklig, kulturell, social och tidskänslig kod ska knäckas, dessutom med en känsla för att bevara originalet. Hör Lars Liljegren som har studerat verk av Strindberg som översatts till engelska. Engelskspråkiga får möta en helt annan Strindberg än den frispråkiga författare som svenskspråkiga känner.
Fakultet Essä - en podcast från Linköpings universitet där forskare läser sina egna texter och du får veta mer om ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är nära, trovärdigt, intressant och ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter – var och när du vill.
Inläsning: Lars Liljegren, lektor i engelska vid avdelningen för språk, kultur och interaktion vid Linköpings universitet.
Programledare: Annelie NorbergProducent, klipp, mix och textbearbetning: Therese ErikssonProjektledare: Jenny Ahlgren
Signaturmusik: Funkysuspense av BensoundMusik i avsnittet: Epidemic Sound
-
Fler podcasts från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Saturday Apr 23, 2022

Maire Curie och hennes man Pierre Curie upptäckte två nya grundämnen, polonium och radium. De tog också fram en metod för att kunna utvinna radium, en metod som de valde att inte ta patent på. Det här bidrog till bilden av namnet Curie som symbol för att kunskap ska vara öppen och delas.
I början av 1920-talet var Maire Curie en världskändis. Tillsammans med Albert Einstein stod hon i en särställning som vetenskapscelebritet. Hon uppskattade inte alltid kändisskapet men förstod mycket väl värdet av sitt namn. Mot slutet av sitt liv förvaltade och kontrollerade hon därför namnet Curie som ett slags varumärke, som ett namn som behövde skyddas, just för att behålla det värde som namnet representerade.
Fakultet Essä - en podcast från Linköpings universitet där forskare läser sina egna texter och du får veta mer om ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är nära, trovärdigt, intressant och ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter – var och när du vill.
Inläsning: Eva Hemmungs Wirtén, professor vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier vid Linköpings universitet.
Programledare: Annelie NorbergProducent, klipp, mix och textbearbetning: Therese ErikssonProjektledare: Jenny Ahlgren
Signaturmusik: Funkysuspense av BensoundMusik i avsnittet: Epidemic Sound
-
Fler podcasts från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Saturday Apr 16, 2022

Genom en adoptionsåterresa får barnet chansen att uppleva sitt ursprung innan vuxen ålder. Men det finns en spänning i att som föräldrar erbjuda barnet en adoptionsåterresa och samtidigt lyssna in vad barnet vill och behöver. Har barnet något utbyte av resan alls, eller ska man vänta med det resurskrävande projektet? Risken med att inte göra resan är att det kan bli svårt för barnet senare i livet, men risken finns också att barnet inte klarar av det känslomässigt.
Johanna Annerbäck har intervjuat tio familjer som valt att göra en återresa medan barnen är små.
Fakultet Essä - en podcast från Linköpings universitet där forskare läser sina egna texter och du får veta mer om ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är nära, trovärdigt, intressant och ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter – var och när du vill.
Inläsning: Johanna Annerbäck, biträdande universitetslektor vid institutionen för Tema Barn vid Linköpings universitet. Johanna har tidigare medverkat i Temapodden - också en podcast från Linköpings universitet.
Programledare: Annelie NorbergProducent, klipp, mix och textbearbetning: Therese ErikssonProjektledare: Jenny Ahlgren
Signaturmusik: Funkysuspense av BensoundMusik i avsnittet: Epidemic Sound
-
Fler podcasts från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Saturday Apr 09, 2022

Coronapandemin har förändrat hur många av oss arbetar och även hur vi ser på arbetsplatsen. Varför åka till jobbet om vi kan stanna hemma med lite mer frihet, lite mer flexibilitet, men med fler digitala inslag och kanske lite fler arbetsgrejor på köksbordet?
När vi nu lärt oss nya digitala verktyg och upptäckt att saker fungerar, men också upptäckt för- och nackdelar, kan vi behöva fundera över vad vi egentligen vill med det digitala. Vilka gränser mellan arbete och fritid kan vi behöva sätta och vilka kan vi kanske sudda ut?
Fakultet Essä - en podcast från Linköpings universitet där forskare läser sina egna texter och du får veta mer om ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är nära, trovärdigt, intressant och ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter – var och när du vill.
Inläsning: Ulf Melin, professor i informatik vid avdelningen för informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet.
Programledare: Annelie NorbergProducent, klipp, mix och textbearbetning: Therese ErikssonProjektledare: Jenny Ahlgren
Signaturmusik: Funkysuspense av BensoundMusik i avsnittet: Epidemic Sound
-
Fler podcasts från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Image

Podcasts från Linköpings universitet

Lyssna på språng eller i lugn och ro. Våra poddar bjuder dig på intressanta ämnen från såväl forskare som studenter vid Linköpings universitet. Glöm inte att prenumerera på våra kanaler så missar du inte när nya avsnitt släpps.

Podcasts från LiU

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320