Friday Sep 22, 2023

Rädd för AI eller Räddad av AI?

Det finns många skräckscenarier, dystopier och farhågor om vad AI och utvecklingen kommer att göra med oss. Kommer AI utplåna oss, ta våra jobb, ge auktoritära regimer ännu fler möjligheter att förfalska kunskap eller möjliggöra mer fusk till exempel? Eller kan AI lösa vår kompetensbrist, effektivisera vår sjukvård och faktiskt hjälpa oss bli bättre problemlösare?

"I stället för att 50% av alla jobb försvinner, som vissa rapporter menat, så kommer det bli så att alla jobb förändras i någon mening. Det är en naturlig del i utvecklingen och en ständig förändring som pågår."

Hör Fredrik Heintz, professor i Datavetenskap vid Linköpings universitet, och en av Sveriges mest namnkunniga AI-forskare, om artificiell intelligens, AI och den tekniska utvecklingen som vi står inför, eller som vi faktiskt redan är mitt uppe i.

Medverkande:

Fredrik Heintz, professor Datavetenskap LiU

Mattias Edborg, skribent och podcastproducent 

--

Producent: Annelie Norberg

Slutmix av Mattias Edborg

Vinjett från Bensound

Projektledning av Per Thelaus

Klipp ur SR, Steven F. Allen – Audiomirage, Jay_You, News jingle

--

Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320