Monday Jul 05, 2021

Fast i en mardröm - om den svenska asylrätten

Hur är det att vara fast i en obegriplig moment 22-situation där du varken kan ta dig fram eller tillbaka, varken in eller ut? Och vad du än gör finns inget nästa steg, ingen möjlighet att påverka? Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen där den tillfälliga lag som infördes 2016 ska bli permanent från och med den 20 juli. Vad kommer det ha för inverkan på rättssäkerheten, solidariteten och människors öden?

"Det finns en bild av invandring som ett problem, snarare än en resurs, som gör att människor som flytt inte får möjligheter att skapa sig en framtid i trygghet. Många fler än idag kommer hamna i en långdragen osäker väntansäger Anna Lundbergprofessor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet.

Hör henne berätta om Asylkommissionens arbete som vill visa på konsekvenserna av svensk asylpraxis både för enskilda och för samhället. 

Följ med på Bootcamp med Umed Sultanov, personlig tränare och friskvårdscoach som är fast i en mardrömslik moment 22-situation i den svenska asylprocessen. I ständig väntan, trots att alla beslut är fattade. En situation som pågått sedan Umed kom hit som 17-åring. I år fyller han 28 år. ”Det är inte vilka år som helst” säger han om att ha spenderat hela sin ungdom i denna limbo-situation. 

Fakultet från LiU – ett digitalt alternativ till Almedalsveckan, i dina lurar. 

--

Signatur: Funkysuspense av Bensound  

Annelie Norberg, programledare, produktion, klipp och mix 

Mattias Edborg, slutmix

 

Besök Anna Lundbergs medarbetarsida

https://liu.se/medarbetare/annlu13

Läs mer om Asylkommissionen

https://liu.se/forskning/asylkommissionen

Fler forskare vid LiU medverkar i Almedalsveckan tillsammans med East Sweden.

--

Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320