Friday Sep 08, 2023

”Socialen tar våra barn!” – om desinformation, föräldraskap och brist på tillit till myndigheter

Det kan vara svårt att som förälder komma till ett nytt land med helt andra värderingar och en helt annan barnsyn än i det gamla landet. Det blir en krock när de här båda världarna möts. Vi hör närpoliser, socialsekreterare och föräldrar, samt besöker ett föräldramöte på Rinkebyskolan som slutar i ett lätt kaos.

”Vissa föräldrar har väldigt positiva erfarenheter – men för andra är Socialtjänsten ett troll. När föräldrarna, oavsett bakgrund, hör ordet Socialtjänsten så tänker de direkt på omhändertagna barn. Många känner inte till frivilliga insatser och förebyggande arbete.”

Hör Rudeina Mkdad, forskare i etnicitet och migration vid Linköpings universitet om hennes forskning kring hur familjecentralerna kan brygga över den misstro som ofta råder mellan föräldrar med muslimsk bakgrund som flyttat hit till Sverige. Hon har under flera år intervjuat socionomer och socialsekreterare, barnmorskor, förskollärare – och föräldrar.

Medverkande:

Rudeina Mkdad, forskare vid avdelningen Migration, etnicitet och samhälle, LiU

Rissa Seidou, områdespolis Järva Stockholm

Jonas Lindholm, områdespolis Järva Stockholm

Föräldrar, lärare, rektorer och socialtjänst i Rinkeby, Stockholm

Familjecentralen Tannefors, Linköping

--

Producent: Annelie Norberg

Inslagsproducenter: Alexandra Rivera Jaktlund och Zakarias Andersson

Slutmix av Mattias Edborg

Vinjettmusik från Bensound

Projektledning av Per Thelaus

--

Fler podcast från Linköpings universitet hittar du på https://liu.se/podcast

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822